Mini symposium 18- 18+
Als je 18 wordt veranderen voor een hoop jongeren, heel veel dingen. Soms gaat dit niet zo heel soepel en volgens de Gemeente Renkum kan dit niet meer zo door gaan. Zij hebben een symposium georganiseerd voor een groot variatie aan medewerkers van gemeentes, jeugd instanties en natuurlijk ook de jongeren. Zo proberen ze samen problemen te identificeren en daar oplossingen voor te bedenken.
Aan ons is gevraagd of wij dit konden vastleggen, niet alleen zodat de sfeer goed te zien is, maar vooral zodat de betrokken partijen weten wat er speelt en hoe er over gedacht wordt.
Jeugd Event
Gemeente Renkum heeft een evenement georganiseerd speciaal voor de mensen die in de jeugdhulp werken. Dat op de dag van de jeugdhulp!

Zij hebben aan ons gevraagd of wij een goede sfeer impressie konden maken van deze dag. Een dag vol verschillende workshops over allerlei verschillende onderdelen en kwesties. Deze video wordt uiteindelijk voorgelegd aan de raad van bestuur, zodat hun kunnen zien wat er gedaan wordt en hoe hier op gereageerd wordt.

You may also like

Back to Top